ارسال به سراسر ایران

shape
shape

سبد خرید

محصول قیمت واحد مجموع عملیات

چرا ارائه کارت گارانتی به هنگام پذیرش کالا الزامی است؟

به دلیل اینکه سریال کالا به همراه سریال قطعات، داخل کارت گارانتی درج می شود (هرچند توسط سامانه راستی آزمایی نیز می گردد) درصورت تعویض قطعات و یا انجام خدمات مشمول گارانتی، لازم است سریال قطعات تعویض شده به همراه تاریخ اعتبار گارانتی جدید درج شود و در کارت گارانتی تاریخ خدمات انجام شده درج گردد.

چه مواردی شامل گارانتی است؟

کلیه امور و خدمات مربوط براساس لیست تعرفه، مبلغ و شمول خدمات تعیین می گردد.

اگر مدت گارانتی کالا به پایان رسیده باشد و مشتری جهت خدمات گارانتی مراجعه کند، تکلیف چیست؟

درصورت اتمام مدت گارانتی و یا اینکه خدمات خواسته شده مشتری شامل گارانتی نباشد هزینه از مشتری اخذ می گردد در غیر این صورت فاکتور آن در پایان ماه برای شرکت ارسال می گردد.

پس از اخذ کارت گارانتی و قطعات یا دستگاه تعویض شده از مشتری، لازم است چه اقداماتی انجام شود؟

لازم است در پایان هر ماه به همراه فاکتور خدمات انجام شده و داغی قطعات تعویض شده در طول یک ماه گذشته، برای واحد اداری شرکت مرکزی ارسال گردد.

مجموع سبد خرید

ادامه پرداخت