ارسال به سراسر ایران

shape
shape

مقایسه محصولات

افزودن محصول مقایسه

محصولات
نام محصول تین کلاینت 5060 Dell wyse
دسترسی بزودی
قیمت 49900000 ریال ریال ریال ریال

ارسال رایگان

به سراسر ایران

ارزان تر از بازار

تضمین پایین ترین قیمت

مهلت تست 10 روزه

امکان مرجوعی دستگاه

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی شبانه روزی

تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
TM200
سرور TM200 Enterprise
96900000 ریال96900000 ریال
TM200
سرور Base TM200 Thin Micro HP
75500000 ریال75500000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
350
زیرو کلاینت t350 PAT
0 ریال0 ریال
7030
زیروکلاینت 7030 Dell Wyse
52900000 ریال52371000 ریال
t200
زیروکلاینت t200 Dell Wyse
13900000 ریال12771000 ریال
D200
زیروکلاینت D200 Dell Wyse
12900000 ریال13622000 ریال
410
زیروکلاینت t410 HP
17900000 ریال17721000 ریال
3010
زیروکلاینت 3010 Dell Wyse
42400000 ریال41976000 ریال
زیروکلاینت 5030 دل وایز
زیرو کلاینت Dell Wyse (PXN) 5030
52900000 ریال52900000 ریال
350
زیرو کلاینت t350 PAT
0 ریال0 ریال
7030
زیروکلاینت 7030 Dell Wyse
52900000 ریال52371000 ریال
t200
زیروکلاینت t200 Dell Wyse
13900000 ریال12771000 ریال
D200
زیروکلاینت D200 Dell Wyse
12900000 ریال13622000 ریال
410
زیروکلاینت t410 HP
17900000 ریال17721000 ریال
3010
زیروکلاینت 3010 Dell Wyse
42400000 ریال41976000 ریال
زیروکلاینت 5030 دل وایز
زیرو کلاینت Dell Wyse (PXN) 5030
52900000 ریال52900000 ریال
350
زیرو کلاینت t350 PAT
0 ریال0 ریال
7030
زیروکلاینت 7030 Dell Wyse
52900000 ریال52371000 ریال
t200
زیروکلاینت t200 Dell Wyse
13900000 ریال12771000 ریال
D200
زیروکلاینت D200 Dell Wyse
12900000 ریال13622000 ریال
410
زیروکلاینت t410 HP
17900000 ریال17721000 ریال
3010
زیروکلاینت 3010 Dell Wyse
42400000 ریال41976000 ریال
زیروکلاینت 5030 دل وایز
زیرو کلاینت Dell Wyse (PXN) 5030
52900000 ریال52900000 ریال
350
زیرو کلاینت t350 PAT
0 ریال0 ریال
7030
زیروکلاینت 7030 Dell Wyse
52900000 ریال52371000 ریال
t200
زیروکلاینت t200 Dell Wyse
13900000 ریال12771000 ریال
D200
زیروکلاینت D200 Dell Wyse
12900000 ریال13622000 ریال
410
زیروکلاینت t410 HP
17900000 ریال17721000 ریال
3010
زیروکلاینت 3010 Dell Wyse
42400000 ریال41976000 ریال
زیروکلاینت 5030 دل وایز
زیرو کلاینت Dell Wyse (PXN) 5030
52900000 ریال52900000 ریال
350
زیرو کلاینت t350 PAT
0 ریال0 ریال
7030
زیروکلاینت 7030 Dell Wyse
52900000 ریال52371000 ریال
t200
زیروکلاینت t200 Dell Wyse
13900000 ریال12771000 ریال
D200
زیروکلاینت D200 Dell Wyse
12900000 ریال13622000 ریال
410
زیروکلاینت t410 HP
17900000 ریال17721000 ریال
3010
زیروکلاینت 3010 Dell Wyse
42400000 ریال41976000 ریال
زیروکلاینت 5030 دل وایز
زیرو کلاینت Dell Wyse (PXN) 5030
52900000 ریال52900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
تین کلاینت 510
تین کلاینت t510 hp
26400000 ریال26136000 ریال
5010
تین کلاینت 5010 Dell Wyse
32900000 ریال32900000 ریال
5060
تین کلاینت 5060 Dell wyse
49900000 ریال49900000 ریال
630
تین کلاینت t630 HP کارکرده
44900000 ریال44900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Dell Wyse celeron
69900000 ریال69900000 ریال
7020 B3
تین کلاینت 7020 Dell Wyse
45900000 ریال45900000 ریال
430
تین کلاینت t430 HP
39900000 ریال39900000 ریال
620
تین کلاینت t620 HP کارکرده
35000000 ریال35000000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
5070
تین کلاینت 5070 Pentium Dell Wyse
79900000 ریال79900000 ریال
R10L
تین کلاینت R10L Dell Wyse
26900000 ریال26900000 ریال
610
تین کلاینت t610 Plus HP
39900000 ریال39900000 ریال
7010
تین کلاینت 7010 - Fullport Dell Wyse
39900000 ریال39900000 ریال
5070
تین کلاینت 5070 ext Dell Wyse
88900000 ریال88900000 ریال
C90L
تین کلاینت C90LE Dell Wyse
19900000 ریال19900000 ریال
7020
تین کلاینت 7020 - Fullport Dell Wyse
49900000 ریال49900000 ریال
620
تین کلاینت Quad Core t620 HP
49900000 ریال49900000 ریال
5040
آل این وان تین کلاینت Dell Wyse 5040
64900000 ریال64900000 ریال
تین کلاینت آل این وان 5470
آل این وان Thin Client 5470 Dell Wyse
0 ریال0 ریال
TM200
سرور TM200 Enterprise
96900000 ریال96900000 ریال
TM200
سرور Base TM200 Thin Micro HP
75500000 ریال75500000 ریال
کیبورد
Island HP کیبورد
0 ریال0 ریال
موس
ماوس اوریجینال HP
650000 ریال650000 ریال
کیبورد
Island HP کیبورد
0 ریال0 ریال
موس
ماوس اوریجینال HP
650000 ریال650000 ریال
350
زیرو کلاینت t350 PAT
0 ریال0 ریال
7030
زیروکلاینت 7030 Dell Wyse
52900000 ریال52371000 ریال
t200
زیروکلاینت t200 Dell Wyse
13900000 ریال12771000 ریال
D200
زیروکلاینت D200 Dell Wyse
12900000 ریال13622000 ریال
410
زیروکلاینت t410 HP
17900000 ریال17721000 ریال
3010
زیروکلاینت 3010 Dell Wyse
42400000 ریال41976000 ریال
زیروکلاینت 5030 دل وایز
زیرو کلاینت Dell Wyse (PXN) 5030
52900000 ریال52900000 ریال
5040
آل این وان تین کلاینت Dell Wyse 5040
64900000 ریال64900000 ریال
تین کلاینت آل این وان 5470
آل این وان Thin Client 5470 Dell Wyse
0 ریال0 ریال